Impressum

Marketing by:

LEVERO COMMERCE
De Nieuwe Erven 3, 5431 NV Cuijk
support@fusion-recovery.com

Klantvragen: Bekijk onze Hulp pagina. Ook kan je hier contact opnemen met onze klantenservice.

Aanvragen: support@fusion-recovery.com

Registratienummer: 74283553

 

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

In overeenstemming met de Verordening onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-verordening) willen wij u graag informeren over het onlinegeschillenbeslechtingsplatform (OS-platform).  Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op  http://ec.europa.eu/odr?tid=321215262 . De benodigde contactgegevens vindt u hierboven in onze juridische kennisgeving.

Wij willen u er echter op wijzen dat wij niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.